POZNAJTE SVOJE KONTAKTY!

Bruno Hrzic
Zagreb

Radu Paun
Bucuresti

László Orosz
Budapest

George Churussinov
Sofia

Aleksandra Slabinac
Ljubljana

Martin Hynek
Prague

Kinga Kerekes
Budapest

Miro Radmilovic
Belgrade

120/500

Prináša úspech.

Najúspešnejšie brandy (značky) v svojich kampaniach spoliehajú na našu tlač a digitálne média, outdoor, in-store a online aktivity.
Pracujeme pre viac ako 120 miestnych a 500 medzinárodných retailových (maloobchodných) značiek v regiónoch CEE a ADBA.

1500

Sme samostatní.

Spravujeme retailovú produkciu s najširším portfóliom dodávateľov v oblasti tlače a digitálu dostupných v regiónoch CEE a ADBA.

24/7

Naše nástroje sú nepokojné.

Naše nástroje neoddychujú tak ako my. Reporty, prehľad procesov, kalkulácie, soft-proofing, briefing a ďalšie sady nástrojov na mieru, dostupné 24/7. Bezpečné a vždy aktuálne informácie pre Váš retailový a marketingový výkon sú iba o jedno kliknutie ďalej.

FEATURED

ČO ROBÍME

POMÁHAME POSILŇOVAŤ ZÁKAZNÍCKU CESTU

Naša up-to-date skúsenosť Vám pomôže sa znova zamerať na aktivity na všetkých dotknutých miestach. Podporujeme Vás s pomocou najmodernejších nástrojov, služieb a riešení, aby ste získali zákazníkov naspäť do Vašich obchodov a presvedčili ich k častým návratom.

NAŠE HODNOTY

Sila a rozvoj našej skupiny vychádza z dvoch základných prvkov: ľudského kapitálu a klientskeho majetku.

 

DISCOVER OUR VALUES!
OBJAV NAŠEJ CSR STRATÉGIE

NEWS FROM THE CEE

KĽÚČOVÍ KLIENTI

NAJVÄČŠIE ZNAČKY A KLIENTI, PRE KTORÝCH PRACUJEME V REGIÓNOCH CEE A ADBA.

NAŠE NEDÁVNE AKTIVITY

Central Europe, Adriatic, Balkan
Europe, Americas, Africa, Asia

© 2024 Altavia Group

Podmienky Súkromie Cookies
Kontaktujte nás! Kontaktujte nás!